Åkeren oldefar ryddet
I 1971 ble det eksperimentert med riktig gamle problemstillinger fra den tid filmen kom til verden.

Plutselig ligger Stortinget i enden av åkeren!
1972


Terje Kristiansen, kinosjef i ÅS ble gift med Vibeke Løkkeberg som var filmstjerne på denne tid. Conturfilm med Øyvind Vennrød.
En aktiv produsent og også formann i produsentforeningen.


Norsk film AS hadde atelier på Jar, her var Erik Borge direktør. Anja Breien var en av de unge, her med fotografen Halvor Næss.
Bildet er tatt i et skogholt ved siden av kantina på Jar, brukt som skogbakgrunn i mange norske filmer.


Oddvar Bull Tuhus klipte film. Kalle Quigstad, uunnværlige kameraassisten på Jar. Arnljot Berg var den mest aktive regissør fram
til sin siste film i 1974. Nerveproblemer plaget ham etter hvert til han ble funnet død ved Tryvannstårnet i 1983.


Regjeringshuset den gang. Alv Heltne styrte filmnorge for departementet og staten. Gunnar Svendsrud var lydmann og den unge Jan
Toreg var filmassistent i 1972.

En videreføring av kortfilmen Åkeren oldefar ryddet bragte regional film på banen. I januar 1973. ble "Hele folkets film" vist i et ungdoms program i NRK. Svært mange av de som var aktive med film i 1972 - var med. Denne filmen ble initiert av elinor film som etter hvert fikk NRK med. Åkeren oldefar ryddet ble gjenfunnet i dette materialet.

Foto ved Svein Krøvel, Janos og oe som også hadde opplegg og regi. Flimra, NRK gikk inn i produksjonen høsten 1972.