Film for grunnskolen

Det er gjennomført en rekke kurs som som endte ut i produksjon av en 1 minutts film, etter at elevene først hadde utviklet manus til sine filmer.

Elevenes ideer styrkes med lek med motsetninger med den samme teknikk som filmforfattere bruker

Med dramaturgiens byggeklosser: tese, antitese og syntese - skulle klassen utvikle sine manus, få eksempler på hvordan ulike filmer bruker dramaturgi og dermed også få styrket sin evne til å se og vurdere film.

Elevene utviklet sine ideer og fikk stadig nye innspill til sin manusutvikling. I denne settingen var erfaringen at filmeksemplene inspirerte til nye ideer, samtidig som de åpnet opp for dialog. En annen nyttig erfaring var at de såkalt ”lite skoleflinke” viste betydelige evner i dette kurset.

Den enkelte filmarbeider satt opp sin egen kursplan. Her kunne hun eller han ta med egne filmer og egne favorittemner. Et enkelt kursheftet bidro til å gjøre dramaturgi tilgjengelig via sine små filmeksempler og praktiske øvelser med manus.

Her var det også et poeng å ta med film og dramaeksempler som viste hvordan historier kan oppstå fra nære forhold. Barn trenger impulser som motvirker stereotypier av hva film er, politi og røver - og gamle opplevelser av hva film er, eller hva det nå skal være.

I forlengelsen av dette kurset fikk elevene lage sine egne filmer. Her ble kurs avsluttet med en liten fest med prisutdelinger for beste film, beste skuespiller, foto og scenografi etc, og med stor stemning.

Under Tromsø internasjonale filmfestival(TIFF) ble det sammen med TIFF utviklet ”Bittelitt”, en arena for ettminuttsfilm hvor alle bidrag ble vist. Fortsatt har vi ettminuttsfilm og filmeksempler fra dette prosjektet.Bildet er tatt fra Akropolis, med en eldgammel teaterscene mot Athen.