Livsfriser

Gamle menn og kvinner har gjenomlevd den mest fantastiske epoke vi kan tenke oss. Mange av disse gamle vil sette pris på besøk og interesse for sine gamle bilder og minner. De har mye å fortelle. Her kan også barnebarn og oldebarn hjelpe til med å spørre ut fra en historie, hvor mange avskygninger og valører er i ferd med å gå tapt.

Om dette prosjektet skal løftes fram igjen må vi få et godt nettverk med gamle og deres familier. Selv om mange gamle i dag bor alene hjemme - bør familen kontaktes. Familiene er også nøkkelen for å få full aksept for for et slikt prosjekt på eldreinstitusjoner.

På en instutisjon kan det i tillegg være en tanke at dette bør gjelde flere enn bare en av beboerne, her bør man være observant på andre beboere som vil være med på et slik liten personlig mimrefilm, for å ikke ekskludere og ikke utelukke spennende muligheter.

En livsfrise kan lages enkelt basert på en felles mal for slike filmer:

Historien hentes fra et tett møte med den gamle. Barndomsbilder og familiebilder vekker viktige minner: Hvor det startet, oppvekst og arbeid, milepæler og de sterkeste minnene.

Dette kan gjres som en minnedugnad - et lite fremstøt for vår nære historie.Gammel kone i Hemnes. oe2010