1986
Gjenoppstarting av Christiania Film Co i 1986 ble forløst av den Norske Kortfilmfestivalen i 1983. Her vant "Familiebildet" en nyinnstiftet kortfilmfestivalpris, som den gangen bestod av råfilm, lydtape og labtjenester til en ny kortfilm.

Det var spesielt viljen til å fortelle klart og tydelig med små midler som ble fremhevet av juryen. Dette resulterte i planer om en undersøkende, og eksperimentell langfilm som fikk arbeidstittelen "X".

En stor "X" ble malt på en vegg i Teatergata, ikke langt unna hvor Statens Filmproduksjonsutvalg hadde sin møteplass. Og en av søknadene de skulle ta stilling til var nettopp søknaden til "X". Det ble gitt 4,500 000 i statsgaranti og deretter ble Filmgruppe 84 kontaktet som produsent. Filmgruppe 84 var arvtaker etter Filmgruppe 1, "Filmarbeidernes eget produksjonsselskap" Som hadde gått konkurs kort før.

"X"en på veggen var "hemmelig", så den ble anerkjent som kunst i byrommet, og den dannet en fin opptakt til forarbeidet på en spennende film hvor Ola Solum ble headhuntet som cool og tilbakelent produsent og Ole Bjørn Salvesen gjorde en bragd som produksjonsleder, nyutdannet fra Sverige.

Men grunnet en annen film som filmgruppe 84 tok på seg gikk også Filmgruppe84 konkurs. Her ble gjenværende midler til "X" skilt ut til administrasjon av Elinor Film, som var Oddvar Einarsons produksjonsfirma på den tiden. Staten ville imidlertid at et aksjeselskap skulle overta. Dermed var det duket for gjenoppstarting av Norges første filmproduksjonsselskap.