2006
Etter "X" ble det lettere å jobbe med film. Nå kom produsenter som ville lage film til oss! Dramatisering av manus og regi på "Karachi" fulgte, og etter det rett på "Havet stiger."

Så tok alt brått slutt. Konsulentordningen som erstattet Statens Filmproduksjonsutvalg i 1992 ble et vendepunkt, nå var det produsentene som skulle løftes fram.

Filmskapere som hadde utviklet egne og subtile metoder for regi og manusarbeid ble uglesett. Nå måtte vi finne en en "riktig" produsent, og spørre pent om han eller hun kunne levere søknaden for oss! Dette var ikke alltid like lett, og det føltes helt feil - for regissører som så inn i margen også var filmen. Vi ville selv vise vei, orkestrere filmen.

Etter en rekke manus uten "produsent" utover 90 tallet endte Oddvar selv opp som filmkonsulent. Her var jobben også å kontrollere produsenter, en kompetanse som nok kan komme til nytte senere. Nord Norge ble et hyggelig avbrekk etter mange egne turer til konsulenter utover nittitallet.

Med base i et arktisk landskap på Magerøya har Nordnorge brettet seg ut for filmkonsulentens utallige reiser. Her fra innseilingen til Kirkenes i slutten av Mars 2006. Russiske trålere sett fra dekket til den gamle hurtigruta Nordstjernen, på vei mot Barentsspetakel - et arrangement de driftige Pikene på broen i Kirkenes sto bak.


oe2006