Prognose Innerdalen
En frodig seterdal på grensen mellom Hedemark og Sør Trøndelag, rett innenfor jordruksbygda Kvikne i Sør Trøndelag.

En bredt anlagt jordbruksaksjon skulle hindre at store områder dyrkbar mark gikk tapt. Det endte med sivil ulydighet og omfattende konfrontasjoner med politi uten medienes fokus, de var opptatt med Altaaksjonen, lenger nord.

Innerdalsfilmen har, som Kampen om Mardøla, hatt et jevnt og stødig salg fra NFIs filmbutikk i alle de år de var i hyllene der. Siden de kun er spilt over til VHS tok dette nå slutt for lenge siden. Send krav til Nasjonalbiblioteket: DVD og DCP av Prognose Innerdalen og Kampen om Mardøla!

I juli 2013 var Oddvar Einarson tilbake i Innerdalen. Nye opptak i forbindelse med et forprosjekt for Sørnorsk Filmsenter: Dalen som forsvant, med møte med mange av dem som var med i den forrige filmen, under innerdalsaksjonen. Blant annet Kåre Guldvik (bilde). Teaser i påvente av digitalisering av Innerdalsfilmen. Kritikk.
oe2012