Dramaturgi Dramautvikling
Dramautvikling

Vi kommer tilbake med mer om dramautvikling etter hvert.

Enn så lenge lar vi vårt strandede utviklingsprosjekt ta denne plassen:


Den nye gutten

Dette prosjektet ble utviklet 2007 - 2008 Etter at 1. utskrift av manus ble ferdig i April 2007 ga Filmfondet midler til en først fase av prosjektutvikling med utprøving av filmens roller og videre utvikling av manus med Odd G Iversen som produsent.

I løpet av 2008 hadde vi håpet å få et klarsignal for produksjon, med casting og befaringer for opptak. Men dessverre ble det kun gitt støtte til enda en fase med prosjektutvikling. Det er i denne prosessen gitt signaler som kan tyde på at Filmfondet savner et samarbeid med en av dagens sentrale spillefilmaktørene som Nordisk, SF Norge, Maipo etc. I denne fasen vil vi derfor rette oss noe mer inn mot de tunge aktørene i bransjen, og bl.a. se på mulige samarbeidsavtaler med distributør og eventuelle co-produsenter. Paralellt med dette går vi nye runder med manus, fram til en 3. Utskrift.

Tredje utviklingsrunde gikk uten at noen tunge aktører kom på banen. Enda et manus til skuffen? Vi får se.

"Den nye gutten" er ikke bare et spennende drama om en fremmed gutt som ankommer midt i skoleåret og de store hendelsene det bringer med seg.

Et tapt prosjekt fra filmens barndom. 1916

Bildet er tatt av Jimmi Åsen i Kragerø Blad-Vestmar, det viser Sondre Muffetangen - som uttalte at han slapper best av, når han står på hodet. Og gjennom det inspirerte han til en spennende vri under arbeidet med manuskriptet til "Den nye gutten".