Rosekrigen - Etter kong Henriks nederlag ved st. Albans i 1455: - (Fra Kong Henrik VI 3 del.)

Scene 1 Trompetfanfare. Inn Hertugen av York, Edvard, Ricard, Norfolk, Warwick og soldater. Hvite roser i hattene, hvite bånd og faner på stokkene. De inntar høyre del av scenen, hvor det står en tronstol.

WARWICK
Det undrer meg at kongen unnslapp oss!

YORK
Mens vi forfulgte rytterne fra Nord snek han seg
bort, og lot sin hær i stikken!
Snart skal min hånd ta kronen fra hans hode.

WARWICK
Det tror jeg også, seierrike York. Før jeg får
se deg på den trone som huset Lanchester har
ranet, skal ved himlen mine øyne ikke lukkes.

Dette er den forskremte kongens slott. Her er
Hans kongestol; Innta den, York; den er din,
Ikke Henriks arvingers.

YORK
Det vil jeg, kjære Warwick, med din hjelp, for
Hit inn har vi trengt med vold og makt. Her holder
Dronningen sitt parlament i dag! Hun vet ikke at vi
blir med!Vi tar vår rett med ord - eller med sverd!

WARWICK
Det blodige skal parlamentet kalles, om ikke
hertugen av York blir Konge, og den forsagte
Henrik avsatt! Han hvis feighet har gjort oss alle
her til fienders spott!

YORK
Så svikt meg ikke mine tapre menn, jeg akter nå å ta min rett

York inntar høytidelig tronstolen. Hans menn hyller handlingen med rytmiske slag med stokker.

Bildet viser den 21 år gamle William Shakespeare i 1585.