Vannkraftens historie
"Fra den spede start til tekniske nyvinninger og utrolige utbygginger. Historier om svindel og lureri, iver og pågangsmot - fulgt av panikklover, offentlig kontroll - og etter hvert overdøvende enighet om at vannkraften er ren! Nye milepæler med gigantiske utbygginger, store slag og ustoppelige planer."

Utgangspunktet var stort og utfordrende, men selv med en spennende medprodusent som Arild Mehn-Andersen, med et bredt internasjonalt kontaktnett, ble 6 lange episoder en hard nøtt.

Søknader til NFI og andre om rundt 1 000 000 i videre utviklingsmidler stoppet med et bundet tilskudd på 200 000 fra Fritt ord, betinget av full finansiering. Et omfattende forprosjekt kom likevel i gang, med 100 000 kroner fra Sørnorsk Filmsenter. Dette innebefattet opptak i og rundt Innerdalsvannet og historieutgraving. Med omfattende dypdykk i historien kom vi like vel et godt stykke på vei, mens vi jobbet for mer støtte.

Fram av det hele har det kommet et spennende manus om den norske vannkrafthistorien, fra 1900 til 1950. Et manus vi setter visse forhåpninger til.:

Landet av vann og kraft


Bilde: Sam (Samuel) Eyde. En av vannkraftpionerene i Norge.